Til hovedinnhold

Jon Samseth

Forsker

Jon Samseth

Forsker

Jon Samseth
Telefon: 982 30 461
E-post:
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/636065/

Poly(1-trimethylsilyl-1-propyne) (PTMSP) has been crosslinked using 4,4'-diazidobenzophenone bisazide to improve its chemical and physical stability over time. Crosslinking PTMSP renders it insoluble in good solvents for the uncrosslinked polymer. Gas permeability and fractional free volume...

Forfattere Lei Shao Jon Samseth May-Britt Hagg
År 2009
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/635857/

Poly(4-methyl-2-pentyne) (PMP) has been crosslinked using 4,4'-(hexafluoroisopropylidene) diphenyl azide (HFBAA) to improve its chemical and physical stability over time. Crosslinking PMP renders it insoluble in good solvents for the uncrosslinked polymer. Gas permeability and fractional free volume...

Forfattere Lei Shao Jon Samseth May-Britt Hägg
År 2009
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/635772/

Although block copolymer motifs have received considerable attention as supramolecular templates for inorganic nanoparticles, experimental observations of a nanostructured diblock copolymer containing inorganic nanoparticles-supported by theoretical trends predicted from a hybrid self-consistent...

Forfattere Michelle K. Gaines Steven D. Smith Jon Samseth Michael R. Bockstaller R.B. Thompson Kim Rasmussen Richard Spontak
År 2008
Type Vitenskapelig artikkel