Til hovedinnhold

Maria Suong Tjønnås

Forsker/dr.gradsstipendiat

Maria Suong Tjønnås

Forsker/dr.gradsstipendiat

Maria Suong Tjønnås
Telefon: 982 45 190
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1549313/

SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på KAD-sengeposter og legevakt som gir økt kvalitet i pasientbehandlingen...

Forfattere Dag Ausen Hanne Opsahl Austad Ingrid Storruste Svagård Andreas Dypvik Landmark Maria Suong Tjønnås Tarald Rohde Trond Halvorsen Marit Røed Halvorsen Trond Trondsen Tanja Tomasevic
År 2017
Type Rapport