Til hovedinnhold

Even Ambros Holte

Forsker

Even Ambros Holte

Forsker

Even Ambros Holte
Telefon: +47 950 36 264
E-post:
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1613480/

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfisk og postsmolt over i lukkede...

Forfattere Øyvind Hilmarsen Even Ambros Holte Hanne Brendeløkken Randulf Høyli Erik Skontorp Hognes
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1348788/

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge med mål om å belyse potensialet for tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i de tradisjonelle blå næringene (marin, maritim og offshore, inkludert fornybar energi – havvind; heretter hovedsakelig...

År 2016
Type Rapport