Til hovedinnhold

Even Ambros Holte

Forsker

Even Ambros Holte

Forsker

Even Ambros Holte
Telefon: +47 950 36 264
E-post:
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1954946/

Utredningens hovedmål å kartlegge mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050. Innledningsvis gjøres det opp en kort status når det gjelder dagens situasjon innen maritim næring. Dernest løftes viktige teknologiområder frem, hvor det er rimelig å...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1613480/

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfisk og postsmolt over i lukkede...

Forfattere Øyvind Hilmarsen Even Ambros Holte Hanne Brendeløkken Randulf Høyli Erik Skontorp Hognes
År 2018
Type Rapport