Til hovedinnhold

Truls Svenn Berge

Forsker

Truls Svenn Berge

Forsker

Truls Svenn Berge
Telefon: 905 72 026
E-post:
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1682398/

Kunstig lyd, AVAS, på elektriske biler/hybridbiler er et tiltak for at blinde/svaksynte skal kunne høre ellers stillegående biler ved lave hastigheter (0-20 km/t). I dette prosjektet er det gjort feltforsøk med varierende nivå på den kunstige lyden og med varierende bakgrunnsstøy. Hensikten har vært...

Forfattere Truls Svenn Berge Frode Haukland
År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1682406/

Acoustic vehicle alerting sound (AVAS) is implemented on electric and hybrid vehicles (inelectric mode) as a safety tool to warn pedestrians at low vehicle speedsO. The main objective of this project has been to evaluate if the present regulations for AVAS could be improved, by including an adaptive...

Forfattere Truls Svenn Berge Frode Haukland
År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1644681/

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1550059/

The current trend worldwide is less focused on reducing road traffic noise. This is in strong contrast to the severe impact of traffic noise to the general health and quality of life. A more holistic and combined strategy is needed. Current international rules and regulations regarding vehicles and...

Forfattere Truls Svenn Berge Piotr Mioduszewski Jerzy Ejsmont Beata Swieczko-Zurek
År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1453594/

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter...