Til hovedinnhold
Norsk English

Man0EUvRE

Utviklingen av energisystemet på nasjonalt og europeisk nivå krever effektiv koordinering mellom nasjonale og europeiske planer for energitransisjonen for å sikre konsistens.

Kontaktperson

Prosjektkonseptet
Prosjektkonseptet

Målet med Man0EUvRE er å forbedre og koordinere energisystemmodelleringen i Europa og skaffe åpne vitenskapelige bevis og forskningsbaserte resultater som forenkler ambisiøse utslippsreduksjoner for en ren energitransisjon (Clean Energy Transition), samtidig som det ivaretar foreslåtte tiltak fra REPowerEU og forslag fra nylige politiske planer som Fit for 55 og Net Zero Industrial act.

Prosjektets mål er å:

  1. utvikle robuste veivalg for det europeiske energisystemet som møter klimamål for et net-zero-utslippssamfunn og ivaretar gjeldende politikk
  2. skaffe tilbakemelding og råd til nasjonale energi- og klimaplaner (NECP) for EU-land
  3. forbedre verktøykassen for å gjennomføre energitransisjonsstudier på europeisk og nasjonalt nivå, som kan støtte utarbeidelse, evaluering og oppdateringer av NECP-er
  4. publisere konsistente datasett og scenarioprojeksjoner for energisystemmodellering på Europeisk og nasjonalt nivå
  5. styrke koordineringen mellom nasjonale energiplaner og EU-omfattende transisjonsmål

Prosjektet skal dra nytte av den gode forskningskapasiteten til European Energy Research Alliance Centre of Excellence on Energy Transition Modelling (EERA CoE-ETM). Prosjektet samler Europas ledende forskningsmiljø på modellering i en samlet innsats for å redusere Europas avhengighet av importert fossilt brennstoff i kontekst av REPowerEU, samtidig som reduksjonsmålene fra Fit-for-55 og nullutslippsmål for 2050 skal nås.

Eksisterende, åpne scenarier for ren energi for 2050 fra H2020-prosjektet openENTRANCE vil tilpasses REPowerEU-planen og analyseres for det europeiske energisystemet. Dette top-down-resultatet vil være rammeverk for bottom-up-analyser i 9 case-studier i utvalgte land, regioner, sektorer eller tema. Scenariet utviklet i den Europeiske studien vil også brukes i case-studiene, og resultatene vil sammenliknes med NECP-ene i de respektive landene.

Case-studiene skal tilføre ny kunnskap omkring gjennomførbarheten til de europeiske veivalgene, skaffe tilbakemeldinger og råd til NECP-ene, adressere transnasjonale samarbeidsmuligheter og -fordeler, og gi innsikt i modellering på europeisk og nasjonalt nivå.

En analyse vil identifisere hvilken del av hvert case-studie som kan tilpasses andre land og innarbeides i en metode for NECP-iterasjoner. Basert på denne kvalitative og kvantitative sammenlikningen vil et tilpasset sett av NECP-er for de respektive landene, samt tilpassede kapasiteter for energisektorene og de geografiske områdene brukt i case-studiene, bli tatt tilbake til de europeiske scenariene. De regionale resultatene vil bli brukt til å gjennomføre en ny europeisk studie av det justerte ren energi-scenariet for 2050, nå inkludert de oppdaterte NECP-ene og kapasitetene. De to europeiske studiene kan gi innsikt I kostnader, effekter og konsekvenser av nasjonale energi- og klimaplaner, sammenliknet med hel-europeiske planer, og hvordan disse kan modereres til å forbedre EU’s vei mot klimanøytralitet.

Forskningspartnere:

Delfinansierende industripartnere:

Rådgivende partnere:


Dette er et Clean Energy Transition Partnership-prosjekt – Det norske delprosjekt er organisert som et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene