Arrangementer

Arrangementer våren 2024

21.mars

09.00-11.30

BREEAM infrastructure

Hybrid (Oslo og stream)

25.april

12.30-16.00

Utslippsfrie anleggsplasser

Hybrid (Lillestrøm og stream)

23.mai

09.00-11.30

Materialer

Webinar

13.juni

09.00-11.00

Anskaffelser

Webinar

 

Arrangementer høsten 2023

28.september. kl.09- 11.30 BREEM Infrastucture erfaringer (webinar)

16.oktober, kl.10-15: Innovasjonsdag med studenter (Oslo)

24.oktober, kl.09-11.30: Miljø og innovasjon i anskaffelser (webinar)

22.-23. november: Bærekraftig massehåndtering (Moss)

14.desember, kl.09-10.30: Bærekraft i egen organisasjon (webinar)

Tidligere arrangementer i nettverket: