Arrangementer

28.september. kl.09- 11.30 BREEM Infrastucture erfaringer (webinar)

16.oktober, kl.10-15: Innovasjonsdag med studenter (Oslo)

24.oktober, kl.09-11.30: Miljø og innovasjon i anskaffelser (webinar)

22.-23. november: Bærekraftig massehåndtering (Moss)

14.desember, kl.09-10.30: Bærekraft i egen organisasjon (webinar)

Tidligere arrangementer i nettverket: