Overvannshåndtering 27.april 2023

Overvannshåndtering

Dato:          27.april kl. 10.00-11.00

Agenda:

  • Naturbaserte løsninger for håndtering av overvann – Storm Aqua AS v/Per Møller-Pedersen

  • Lover og regelverk som påvirker håndtering av overvann – SINTEF v/Stian Bruaset