Nyheter og medieoppslag

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Ny Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020 er klar. Ett av de tre hovedmålene i planen er å "Oppfylle EUs mål om 70% materialgjenvinning av BA-avfall i 2020". I følge SSBs ferske avfallsstatistikk, har den totale mengden bygningsavfall gått ned med 1,5% siden året før. Avfall fra nybygg har økt, mens avfall fra riving er redusert. Det er fremdeles mye å ta tak i for å øke materialgjenvinningen. Dette gjelder særlig tre (14% av avfallet), betong og tegl (45%) hvis man ser nøyere på SSBs statistikk. Tre går i hovedsak til energigjenvinning, mens betong og tegl deponeres pga svak forurensning. For å unngå deponering i fremtiden vil nok spørsmålet være: hvor rent er rent nok?
Reduksjon av avfall og økt materialgjenvinning er viktige faktorer dersom vi skal lykkes med å oppnå en grønn anleggssektor og dette vil bli et tema i nettverket.

Artikler
Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020, (NHP4 ) er klar (bnl.no)
Ingen økning i byggeavfall (ssb.no)
Næringen må bli flinkere til å unngå avfall på byggeplassene (bygg.no)

Medieoppslag

Grønt nettverk for anleggssektoren (Samferdsel og infrastruktur, publisert 31.08.2017)
Nytt klimanettverk: «Grønn Anleggssektor» (Anleggsmaskinen, publisert 31.08.2017)
Nettverk skal jobbe for grønn anleggssektor (bygg.no, publisert 19.06.2017)
Skal skape utslippsfrie byggeplasser (sintef.no, publisert 24.05.2017)
Utslippsfrie byggeplasser (bellona.no)
ZERO-notat: Fossilfri anleggsplass (zero.no)
Hvordan skal vi bygge bærekraftige veger? (standard.no, publisert 13.09.2017)
Tok første steg mot en grønnere anleggsnæring (Byggeindustrien nr. 15-2017)
Anleggsmaskinleverandørene med sterkt grønt fokus (bygg.no, publisert 03.05.2018)