Rådgiver
+47 45 25 39 26

Nettverket Grønn Anleggssektor har i løpet av 2022 hatt flere webinarer og samlinger som vi håper har bidratt til å gi kunnskap og inspirasjon i gjennomføring og utvikling av prosjekter.

Omvisning i demotunnelen på Ganddal . Foto: SINTEF

Det er stor interesse for å utveksle erfaringer og ha kontakt med andre i nettverket, noe som er en av suksessfaktorene for å sikre at anleggssektoren jobber sammen for en bærekraftig framtid.

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke medlemmer og deltagere for et flott år med mange gode innlegg og diskusjoner, og ser frem til å møtes neste år.  

God jul og godt nyttår!  

I løpet av året har Grønn Anleggssektor hatt følgende arrangementer:


Drift og vedlikehold av veg (17.02)

85 deltakere

Innlegg

 • Klima og miljøutfordringer ved drift og vedlikehold, Hrefna Run Vignisdottir​ (SINTEF)

 • Grønt skifte i fylkeskommunale drift- og vedlikeholdskontrakter: Handlingsrom og muligheter​, Magnus Pedersen​ (Vestfold og Telemark fylkeskommune)
 • Informasjon om krav til klimatiltak i driftskontrakter i Statens vegvesen, Asbjørn Stensrud ​(Statens vegvesen)
 • Grønne løsninger i Drift og Vedlikehold av veg, Eivind Iden​ (Presis Vegdrift)
 • Miljøvennlig vinterdrift, Stein Arild Boi Pedersen​ (Risa AS)

Digitalisering i anleggsprosjekt (10.03)

105 deltakere

Innlegg

 • Digitalisering i et bærekraftsperspektiv, Gunrid Kjellmark (SINTEF)
 • CEEQUAL i vår digitale hverdag og bærekraftsvisualisering, Ketil Søyland og Frode Tørresdal (Norconsult)
 • Forutsigbarhet gjennom visuell fremstilling av informasjon, Kjetil Abrahamsen (Veni)
 • Askers nye klimaplan og Strategi for utslippsfrie anleggsplasser, digitalisering, Jonas Vevatne (Asker kommune)
 • Datadrevet anleggsplass, Signe Riemer-Sørensen (SINTEF)

Teknologidag på Veg- og anleggsmessa (12.05)

120 deltakere

Innlegg

 • Part 1: Offentlige byggherrer – forventninger og erfaringer
  • SINTEF
  • C40 Clean Construction Forum
  • CECE (Committee for European Construction Equipment)
  • Big Buyers group on Zero-emission construction sites
  • Oslo kommune
  • København kommune
 • Part 2: Status nullutslippsteknologi
  • Pon Equipment
  • Nasta
  • Rosendal Maskin
  • Volvo
  • Epiroc
  • Nordic Booster
 • Part 3: Entreprenørenes erfaringer
  • Veidekke
  • Entreprenørservice
  • NCC
  • Acciona
 • Part 4: Panelprat: SINTEF, Oslo kommune, Nasta, Entreprenørservice, Statens Vegvesen

Innovasjon og teknologi for bedre klima og miljø (22.06)

83 deltakere

Innlegg

 • LandskapsLCA: Verktøy for å beregne klimagassbelastningen ved uteanlegg, Elisabeth Crawfurd og Vidar Lind Yttersian (Asplan Viak)
 • Flomkuben: Software løsning for modellering av overflatevann, Jonas Torland (7Analytics)
 • Stålbroer med lavere klimafotavtrykk, Sigbjørn Nordstrand (Prodtex)
 • KlimaGrunn: Ny metode for å redusere klimagassutslipp ved grunnarbeider, Tonje Eide Hjelle (Multiconsult)

Digitalisering av klimagassrapportering (22.09)

68 deltakere

Innlegg

 • Samferdselsetatenes behov for rapportering av klimagassutslipp, Bjørn Kummeneje (DFØ)
 • BEAst – presentasjon av Byggebranchens elektroniske affærstandard, Johan Andersson (Opus Forte)
 • Praktisk bruk av BEAst i ved oppgjør mellom entreprenør og underleverandør, Anders Windahl (NCC)
 • ELSA – Trafikverkets rapporteringsløsning, Mastin Strid (Trafikverket)
 • Dagens praksis i Norge, Tina Knudsen (SVV)

Kompetanse for fremtidens anleggssektor (25.10.)

45 deltakere

Innlegg

 • Autonom Veivals, Terje Moen (SINTEF)
 • Behov for mer kunnskap om biodiversitet og restaurering i anleggsprosjekter, Bente Jessen Graae (NTNU)
 • Undervisnings- og forskningsaktiviteter innen Bygg, Infrastruktur og Miljø ved OsloMet​, Dimitrios Kraniotis (Oslo Met)
 • Bærekraftig gjenbruk av overskuddsmasser, relevant studiekompetanse fra NMBU og earthresQue (SFI), Helen French (NMBU)
 • Kompetanse, kompetansebehov og kompetanseutvikling i samferdselssektoren i Norge , Abdul Basit Mohammad (Konnekt​)
 • Hvordan utvikle og tiltrekke folka?​ Silje Marie Rosenlund (Mesta)
 • Studenter pitcher idéer for bærekraftige løsninger, Studenter fra NTNU og NMBU
 • Studenter innoverer på bransjens bærekraftutfordringer - Konnekt
 • Workshop

Sirkularitet i anleggsbransjen (16.11.)

45 deltakere

Innlegg

 • Lavkarbonproduksjon, gjenbruk og ombruk i betongproduksjon. Besøk hos Block Berge Bygg
 • Omvisning i Demotunnelen på Ganddal, VIA-klyngen
 • Overgangen til sirkulær økonomi – Go Green, Henning Lysgaard (Bertelsen og Garpestad AS)
 • Fremtidens betong er bærekraftig! Espen Lea (Safe Rock)
 • Siste nytt innen massehåndtering i Rogaland, Maryon Paulsen Strugstad (Rogaland fylkeskommune)

Arealinngrep - minimere skade og avbøtende tiltak (08.12.)

180 deltakere

Innlegg

 • Klima og naturhensyn i arealplanleggingen: hvilke muligheter og utfordringer har vi?​, Kristine Lien Skog​ (NMBU)​
 • Tidligfaseplanlegging – hvordan minimere permanente inngrep i natur​, Kari Sanne Havnevik​ og Arne Heggland​ (Multiconsult)​
 • Naturrestaurering og økologisk kompensasjon​, Astrid Skrinno​ (NINA​)
 • Green Move. Forskningsprosjekt om flytting av matjord ved bygging av store infrastrukturprosjekter​, Elena Scibilia​ (NTNU)