Innmelding i nettverket

Rådgiver
452 53 926

Meld deg inn i nettverket Grønn Anleggssektor

Deltagelse i nettverket koster kr 40 000 eks.mva. per år, og kr 20 000 eks.mva. per år for SMB-bedrifter og organisasjoner. Deltagelse på arrangementene er som hovedregel gratis, men ved spesielle arrangementer som for eksempel studieturer, må deltagerne dekke sine egne kostnader.

For innmelding i nettverket Grønn anleggssektor, kontakt