Innmelding i nettverket

Rådgiver
+47 45 25 39 26

Meld deg inn i nettverket Grønn Anleggssektor

Deltagelse i nettverket koster kr 45 000 eks.mva. per år, og kr 23 000 eks.mva. per år for SMB-bedrifter, kommuner og organisasjoner. Deltagelse på arrangementene er som hovedregel gratis, men ved spesielle arrangementer som for eksempel studieturer, må deltagerne dekke sine egne kostnader.

For innmelding i nettverket Grønn anleggssektor, kontakt