Våren 2021 i Grønn Anleggssektor oppsummert

Program for høsten i Grønn Anleggssektor begynner å bli klart, veikartet for grønn anleggsektor er lansert og administrasjonen i nettverket benytter anledningen til en oppsummering av året så langt.

Vi har kommet halvveis inn i 2021, og det er på tide med en oppsummering av aktiviteten som har vært i Grønn Anleggssektor. Vi ser tilbake på et halvår der medlemstallet har gått opp i både mengde og bredde, med tilslag av flere nye entreprenører, kommuner, fylkeskommuner, forskningsinstitusjoner og foreninger. Samtidig ser vi at deltagelsen på webinarene har gått opp, med 100-150 deltagere på flere av arrangementene. Dette tyder på at det digitale formatet har fungert bra for mange, og vi ønsker å fortsette med dette i kombinasjon med fysiske samlinger når det igjen lar seg gjøre.

Tema for webinarene har i stor grad kommet som innspill fra deltagere i nettverket, noe som oppleves som en viktig suksessfaktor. Medlemmer oppfordres til å fortsette å sende inn temaer de opplever som aktuelle.

En av årets store nyheter for nettverket er lanseringen av veikartet for grønn anleggssektor. Veikartet har blant annet blitt presentert på Arendalsuka på Bygg Arena for Samferdselsministeren og representanter fra hele verdikjeden. 

I tiden fremover kommer flere av nettverkets samlinger til å relateres til veikartet, og vi håper at veikartet kan bidra aktivt til å frembringe nye prosjekter og samarbeid på tvers av bransjen.

Høstens program begynner nå å ta form. September og oktober inviterer nettverket til et fokus på kommunale og fylkeskommunale byggherrer. På tross av store infrastrukturprosjekter er det et stort gap mellom klima- og miljøarbeidet på lokalt og regionalt nivå i forhold til nasjonalt nivå. Deres innsats er essensiell i omstillingen, og vi håper så mange som mulig i nettverket blir med i diskusjonen om hvordan kommunal og fylkeskommunal infrastruktur kan inkluderes mer i omstillingen.

I november håper vi Corona-situasjonen tillater en etterlengtet fysisk samling (med streaming) i Oslo-området. Om det lar seg gjøre vil samlingen foregå over to dager, og veikartet vil stå sentralt på agendaen. Dette vil bli en god anledning til å møtes på tvers av bransjen og til å diskutere konkrete prosjekter og planer fremover.

Vel møtt til en spennende høst i nettverket!

 

Presentasjon av Veikart for grønn anleggssektor august 2021
Presentasjon av Veikart for grønn anleggssektor august 2021