EUs taksonomi og bærekraftsdirektivet for en grønnere anleggssektor

Tidspunkt: Torsdag 8.februar kl.09.00-15.00

Sted: Norconsult sine lokaler, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Påmelding innen 5.februar

Program for dagen
09.00: V
elkommen
09.10–9.45:
 Grønn Byggallianse v/Katharina Bramslev 
EUs taksonomi og hvorfor den er viktig for bransjen. 
09.45–10.05: 
Sweco v/Marie Lund
Virksomhetsrapportering - Hvordan Sweco rapporterer på EU-taksonomien.
10.05–10.20:
 Pause
10.20–11.00: 
Acciona v/Miguel Portilla 
Acciona case study: EU taxonomy as a tool to develop sustainable infrastructure 
11.00–11.30: 
Norconsult v/ Jarl Øvstedal 
EUs taksonomi og bærekraftdirektivet som rammeverk for å gjøre prosjekter bærekraftige. 
11.30–12.30
 Lunsj
12.30–10.00:
Nye Veier v/Maarten Lohne van der Eynden
13.00–13.20:
Grønn Byggallianse v/Katharina Bramslev 
Bruk av taksonomien og eksisterende rammeverk i anskaffelser. 
13.20–13.40:
Pause
13.40–14.15:
Gruppediskusjoner: Hvordan påvirker EU-taksonomien hvordan vi jobber med prosjekter? 
14.15–14.30: 
Oppsummering fra diskusjoner
14.30–14.55: 
Panelsamtale 
15.00: 
Takk for i dag og vel hjem