Avfallshåndtering i anleggsbransjen - Del 2 - 5. november 2020

Velkommen til webinar om avfallshåndtering i anleggsbransjen. Anleggsbransjen genrerer betydelige mengder avfall, og det er stort potensiale for ressureffektivisering og mer effektiv utnyttelse av masser og avfall. Webinaret samler et bredt utvalg aktører til å presentere sine perspektiv på temaet anleggsavfall.

Dette webinaret vil være åpent for deltagelse for alle, og det kreves ikke registrering.

Dato:       5. November kl 09-11 
Tema:      Anleggsavfall -  Erfaringer fra bransjen og veien videre

Program:

  • Introduksjon – Terje Kristensen, SINTEF 
  • Utbedring av statistikk for anleggsavfall – Manju Chaudhary, Statistisk Sentralbyrå
  • Avfall fra anlegg – Naomi Paulsen, Statens vegvesen
  • Eksempel på suksessfull avfallshåndtering i prosjekt – Martina Hellestveit, Implenia
  • Nasjonal Handlingsplan for bygg og anleggsavfall – Sverre Huse-Fagerlie, Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
  • Avfallshåndtering i CEEQUAL – TBD