Kortreist stein 24. april 2019

Seminar om kortreist setein, bedre ressursutnyttelse og bruk av lokale steinmasser.

Dato:    24. april 2019
Tema:   Kortreist stein

 

Program:

  • Kortreist stein – betraktninger fra en steinprodusent, Feiring Bruk
  • Nye veier; massebalanse og bruk av tunnelstein, Nye Veier
  • FRE16 - forberedende aktiviteter for en bedre ressursutnyttelse, Bane Nor
  • Bærum ressursbank -samarbeid om bærekraftig utnyttelse av masser,  Bærum Ressursbank
  • Bruk av kortreist stein i vegbygging, Veidekke Industri
  • Forskningsprosjektet Kortreist stein, Veidekke Entreprenør