Grønn Anleggssektor på Teknologidagene 23.-27. oktober 2017

Teknologidagene er årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren. Tirsdag 24. oktober står "Klimakrav i kontrakter – lavutslipp i anleggssektoren" på programmet.

Vei og transport. Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk
Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Smarte veier til grønn transport

Statens vegvesen er en sentral aktør for å få mer grønn transport i Norge og inviterer til fire dager spekket med interessante fagkonferanser, norske og internasjonale foredragsholdere, lynforedrag, debatter og sosiale sammenkomster.Konferansen er åpen for alle som har interesse for innovasjon, forskning og utvikling i transportsektoren.

Hovedtema for årets konferanse er "Smarte veier til grønn transport" og retter oppmerksomheten mot nye løsninger som reduserer energiforbruk og klimagassutslipp og som gjør reisene enklere, mer miljøvennlige og trafikksikre.

Tirsdag 24. oktober kl. 08.30–11.30 står "Klimakrav i kontrakter – lavutslipp i anleggssektoren" på programmet. Nasjonal Transportplan legger opp til store utslippskutt av klimagasser fra bygg- og anleggssektoren. Statens vegvesen derfor satt i gang arbeidet som skal lede oss til lavutslippssamfunnet også på våre anlegg. I sesjonen vil vi presentere det vi gjør innenfor klimakrav i kontrakter og utvikling av klimaverktøy, i tillegg til å gi en oversikt over status og utviklingsløp for materialer og anleggsmaskiner når det gjelder klimagassutslipp.

Se detaljert program her.

Påmelding og praktisk informasjon her.