Kompetanse for fremtidens anleggssektor

Digital klimagassrapportering

Dato:          25.oktober 2022 kl. 10.00-15.00

Sted: Trondheim

Velkommen og agenda

Grønn Anleggssektor, Ellen Ramsnes

Forskningsprosjekt på autonom vals

 

Sintef, Terje Moen. Seniorrådgiver, Mobilitet

 

Behov for mer kunnskap om biodiversitet og restaurering i anleggsprosjekter

NTNU, Bente Jessen Graae. Professor, Institutt for biologi

 

Hvordan jobber OsloMet med å utdanne bærekraftskompetanse?

Oslo Met, Dimitrios Kraniotis. Associate professor, Building Physics and Materials | Sustainability in Built Environment

Bærekraftig gjenbruk av overskuddsmasser, relevant studiekompetanse fra NMBU og earthresQue (SFI)

NMBU, Helen French. Professor, fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

 

Kompetanse, kompetansebehov og kompetanseutvikling i samferdselssektoren i Norge

Konnekt, Abdul Basit Mohammad. Leder Konnekt

Mestas arbeid med kompetanse og rekruttering

Mesta, Silje Marie Rosenlund. Leder Bærekraft og miljø

Studentpitcher og kåring av vinnere

 

Deltagere fra innovasjonsworkshop

 

Gruppearbeid

Alle deltagere

Oppsummering og diskusjon

Felles