Arealinngrep - minimere skade og avbøtende tiltak

Kilde: NINA

Arealinngrep - minimere skade og avbøtende tiltak

Dato:          8.desember 2022 kl. 09.00-10.30

Agenda:

  • Klima og naturhensyn i arealplanleggingen: hvilke muligheter og utfordringer har vi? – NMBU v/Kristine Lien Skog
  • Tidligfaseplanlegging – hvordan minimere permanente inngrep i natur​ – Multiconsult v/Kari Sanne Havnevik​ og Arne Heggland
  • Naturrestaurering og økologisk kompensasjon – NINA v/Astrid Skrinno​
  • Green Move: forskningsprosjekt om flytting av matjord ved bygging av store infrastrukturprosjekter​ –  NTNU v/Elena Scibilia