Kontraktstrategier for økt innovasjon og grønne løsninger 9.mars 2023

Kontraktstrategier for økt innovasjon og grønne løsninger

Dato:          6.mars kl. 09.00-10.00

Agenda:

  • Erfaringer fra Nye Veier – Nye Veier v/Arild Mathisen
  • Samhandling og organisering – SINTEF v/Vegard Knotten