Avfallshåndtering i anleggsbransjen - Del 1 - 22. oktober 2020

Webinar om avfallshåndtering i anleggsbransjen. 

Dato:    22. oktober 2020
Tema:   Anleggsavfall - Miljømål, regelverk og rapportering

Program:

  • Velkommen + informasjon om planer for nettverket – SINTEF
  • Paralleller mellom bygg- og anleggsbransjen – Asker kommune
  • Miljømål og Miljødirektoratets arbeid med anleggsavfall – Miljødirektoratet