Drift og vedlikehold av veg

https://www.nrk.no/trondelag/ekstremvaeret-_gyda_-i-trondelag-1.15806482

Velkommen til webinar om drift og vedlikehold av veg

Dato:           17. februar 2022 kl. 09.00-10.00 
Tema:          Drift og vedlikehold av veg

Agenda:

  • Klima og miljøutfordringer ved drift og vedlikehold  –  SINTEF
  • Klimamål og tiltak i fylkeskommunale driftskontrakter  –  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Arbeid med miljøkrav i kontrakter for drift og vedlikehold – Statens vegvesen
  • Entreprenørs erfaringer fra kontrakter med miljøfokus – Presis Vegdrift
  • Miljøvennlig vinterdrift – Risa AS
  • Spørsmål og diskusjon