Møte med Veidirektøren Nye Veier og Bane NOR 16.juni 2020