Innovasjon og teknologi for bedre klima og miljø

Innovasjon og teknologi for bedre klima og miljø

Dato:          22.juni 2022 kl. 09.00-10.00

Agenda:

  • LandskapsLCA: Verktøy for å beregne klimagassbelastningen ved uteanlegg– Asplan   Viak v/Elisabeth Crawfurd og Vidar Lind Yttersian, Asplan Viak
  • Flomkuben: Software løsning for modellering av overflatevann – 7Analytics v/Jonas Torland
  • Stålbroer med lavere klimafotavtrykk. – Prodtex v/ Sigbjørn Nordstrand
  • KlimaGrunn: Ny metode for å redusere klimagassutslipp ved grunnarbeider –  Multiconsult v/Tonje Eide Hjelle,