Nettverksseminar om EPD 11. februar 2019

Hva er en EPD? Hvordan lages, verifiseres, og brukes den i dag? Kan vi stole på EPD'ens innhold? Hvordan skal EPD'er brukes i fremtiden?

Bli med på nettverksseminar og diskusjon om EPD'er mandag 11. Februar kl 10:00 - 14:00 hos SINTEF Byggforsk i Oslo (Forskningsveien 3B, 0313 Oslo).

Link for registrering: https://events.provisoevent.no/sintefbyggforsk/events/epder/register

Agenda

09:30 – 10:00 Kaffe og registrering
10:00 – 10:10 Velkommen v/Terje Kristensen, SINTEF
10:10 – 10:40 EPD som miljødeklarasjon, Norge v/Håkon Hauan, EPD Norge
10:40 – 11:00 Ny EPD kalkulator, v/Ole Viken, Feiring Bruk
11:00 – 11:40 Perspektiv fra teknisk komite, v/Christofer Skaar, SINTEF
11:40 – 12:20 Lunsj
12:20 – 12:40 EPD i asfaltbransjen v/Anne Karin Johanssen, Veidekke
12:40 – 12:50 Kaffe
12:50 - 13:15 EPD som verktøy, v/Bjørn Wang, SVV
13:15 – 13:40 Perspektiver fra bestiller, v/Jonas Vevatne, Statsbygg
13:40 – 14:00 Diskusjon