Fagdag for mindre infrastrukturprosjeketer 21. oktober 2021

Velkommen til webinar om grønn anleggssektor for "mindre" vegeiere

Dato:           21. oktober 2021 kl. 09.00-11.30 
Tema:          Grønn anlegggssektor for "mindre" vegeiere

Webinaret har som mål å gi bedre innblikk i situasjonen for kommunale og fylkeskommunale vegeierne, hvordan de arbeider med klima og miljø og hvordan de kan bidra i det grønne skiftet i anleggssektoren. Webinaret er interessant for alle som ønsker å få bedre forståelse for kommunale og fylkeskommunale bestillere, med særlig interesse for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å arbeide bedre med klima og miljø i sine vegprosjekter.

Agenda:

 • Introduksjon: Fylkeskommunen som vegeier, Innlandet fylkeskommune
 • Bruk av klimagassverktøy og fremtidens klimagassverktøy, Statens Vegvesen
 • VegLCA fra prosjekter i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune
 • Paneldiskusjon 1: Klimagassberegninger - Hva skal bestillere se etter?
   • Panel: Trøndelag Fylkeskommune, Statens vegvesen, SWECO.
 • Paneldiskusjon 2: Klima og miljø i anskaffelser
   • Panel: Innlandet fylkeskommune, Asker Kommune, DFØ, entreprenør
 • Paneldiskusjon 3: Hvordan kan fylkeskommunene og kommune samarbeide bedre om grønn anleggssektor?
   • Panel: Innlandet-, Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestfold Telemark fylkeskommune, Trondheim kommune

 

Opptak av webinar finner dere nedenfor. Ved spørsmål om nettverket eller kobling mot videre samarbeid mellom fylkeskommuner/kommuner, ta kontakt på anlegg@sintef.no.