Fra hvorfor til hvordan - Nettverksmøte 28. november 2017

Det blir nettverksmøte 28. november kl. 09-14 i Norconsults lokaler i Vestfjorgaten 4 i Sandvika. Hvilke utfordringer kan hindre bærekraftige prosjekter?

Illustrasjonsfoto anleggsplass
Illustrasjonsfoto: Statnett

Program

Nettverkssamling 2 - Grønn anleggssektor

Sted: Norconsults lokaler i Sandvika, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Når: 28. november 2017
Tidsforbruk: 0900-1400

Fra hvorfor til hvordan

Målsetting: Samlingen skal identifisere og diskutere forskjellige utfordringer som kommer i veien for å gjøre prosjektene mer bærekraftige.

Delmål:

  • Målsetting på prosjektnivå. Hvordan implementeres Parisavtalen i prosjektet mitt?
  • Evaluering og implementering av ideer. Det er mange steder ideene kan bli stoppet, både hos byggherre, prosjekterende og entreprenører. Hvilke «decision gates» må vi gjennom?

 

PROGRAM

0830 – 0900 Registrering

0900 – 0915 Løs prat før møtet starter, gruppebord blir kjent med hverandre

0915 – 0925 Velkommen og gjennomgang av program for dagen ved Berit Laanke, SINTEF

0925 – 0935 Overgangen fra «hvorfor til hvordan» ved Ketil Søyland og Christopher Garmann, Norconsult AS

Miljømålsetting for prosjekter

0935 – 1000 Innledning ved Morten Dybesland, Avdelingsdirektør Strategistab Statsbygg

Hvilke mål og hvordan sikre at en overordnet målsetting tilfaller alle planfaser og aktører i et prosjekt. Hvor spesifikk skal en målsetting være?

1000 – 1045 Gruppeoppgave målsetting med diskusjon

1045 – 1100 Pause

Evaluering og implementering av ideer

1100 – 1130 Innledning ved Phd. Sebastiano Lombardo, Innovasjonssjef AF-gruppen og Adjunct Associate Professor ved BI

Hvordan skal prosjektene håndtere overgangen fra å evaluere tekniske løsninger, kostnad og fremdrift til også å verdisette bærekraft. Hvilke teknikker finnes og kan brukes?

1130 – 1215 Gruppeoppgave evalueringskriterier med presentasjon

1215 – 1300 Lunch serveres i atriet

1300 – 1345 Refleksjon. Arbeidsoppgaver til neste nettverkstreff med spesifikke målsettinger for hver enkelt deltaker

1400 Takk for i dag

Påmelding

Meld deg på nettverkssamling 2 i Grønn anleggssektor innen 24.11.2017.