Klimagassberegninger 23.mars 2023

Klimagassberegninger

Dato:          23.mars kl. 09.00-10.30

Agenda:

  • Beregning av klimagassutslipp i Nye Veier – Nye Veier v/Maarten Lohne Van der Eynden
  • Klimagassberegninger hos entreprenør – AF Anlegg v/Nora Omdal Schjoldager
  • MEFs Klimakalkulator - LCA.no v/Trond Edvardsen