Prosjektverksted fysisk samling

Ideeutvikling for grønnere drift og vedlikehold

Velkommen til fysisk samling i Grønn Anleggssektor:

Prosjektverksted for Grønn Anleggssektor i Oslo 18. november 2021

Etter lengre tid uten å treffes var det på tide å samle nettverket på Thon hotel Oslo Airport for en sosial, kreativ og produktiv dag for bedre samarbeid om viktige problemstillinger som anleggsbransjen står ovenfor i det grønne skiftet.

Syv viktige temaer ble forberedt av deltagere før arrangementet, og presentert for 55 deltagere fra 30 medlemsbedrifter på begynnelsen av dagen. Frem til lunsj ble det arbeidet tverrfaglig i grupper for å konkretisere ideer for hvert av temaene. Etter lunsj presenterte Innovasjon Norge og Enova Norges virkemiddelapparat, før deltagerne valgte hvilke av ideene de skulle jobbe videre med. 

Takk til alle som deltok, og særlig takk til alle som forberedte temaer for dagen, presentatører og til fasilitator som ledet oss stødig gjennom dagen!

 

Resultater fra første gruppearbeid
Resultater fra første gruppearbeid