Workshop LCA/miljøregnskap 27. februar 2018

Arrangementet er forbeholdt medlemmer av nettverket Grønn Anleggssektor og det er gratis.

Tid og sted: Forskningsveien 3B i Oslo, fra kl. 10:00-15:00.

Påmeldingsfrist: 23. februar

Meld deg på her.

Program

10:00 – 10:05 Velkommen. Gunrid Kjellmark, SINTEF Byggforsk

10:05 – 10:25 Begreper, standarder og generelle krav til LCA-beregninger. Sofie Mellegård, SINTEF Byggforsk

10:25 – 10:45 Systemgrenser i LCA for nullutslippsområder. Vilde Sorkmo Borgnes, MSc.

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:20 Erfaringer fra case-studier i forskningsprosjektene ZEB og Utslippsfrie byggeplasser. Marianne Kjendseth Wiik, SINTEF Byggforsk

11:20 – 12:00 Erfaringer med LCA og miljøregnskap - eksempler fra gjennomførte og pågående prosjekter innen vei og bane, utfordringer og muligheter. Oddbjørn Dahlstrøm, Asplan Viak

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:20 One Click LCA Norge– nytt verktøy for beregning av klimagassutslipp. Lars Petter Bingh, Statsbygg

13:20 – 14:50 Plenumsdebatt

14:50 – 15:00 Avslutning

Kontaktpersoner

Gunrid Kjellmark

Forskningsleder
92 43 12 88
Navn
Gunrid Kjellmark
Tittel
Forskningsleder
Telefon
92 43 12 88
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Ute Kohmann

Prosjektkonsulent
95 40 34 84
Navn
Ute Kohmann
Tittel
Prosjektkonsulent
Telefon
95 40 34 84
Avdeling
Stab
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS