Workshop LCA/miljøregnskap 27. februar 2018

Arrangementet er forbeholdt medlemmer av nettverket Grønn Anleggssektor og det er gratis.

Tid og sted: Forskningsveien 3B i Oslo, fra kl. 10:00-15:00.

Påmeldingsfrist: 23. februar

Meld deg på her.

Program

10:00 – 10:05 Velkommen. Gunrid Kjellmark, SINTEF Byggforsk

10:05 – 10:25 Begreper, standarder og generelle krav til LCA-beregninger. Sofie Mellegård, SINTEF Byggforsk

10:25 – 10:45 Systemgrenser i LCA for nullutslippsområder. Vilde Sorkmo Borgnes, MSc.

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:20 Erfaringer fra case-studier i forskningsprosjektene ZEB og Utslippsfrie byggeplasser. Marianne Kjendseth Wiik, SINTEF Byggforsk

11:20 – 12:00 Erfaringer med LCA og miljøregnskap - eksempler fra gjennomførte og pågående prosjekter innen vei og bane, utfordringer og muligheter. Oddbjørn Dahlstrøm, Asplan Viak

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:20 One Click LCA Norge– nytt verktøy for beregning av klimagassutslipp. Lars Petter Bingh, Statsbygg

13:20 – 14:50 Plenumsdebatt

14:50 – 15:00 Avslutning

Kontaktpersoner

Gunrid Kjellmark

Forskningsleder
+47 92 43 12 88
Navn
Gunrid Kjellmark
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 92 43 12 88
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Ute Kohmann

Prosjektkonsulent
+47 95 40 34 84
Navn
Ute Kohmann
Tittel
Prosjektkonsulent
Telefon
+47 95 40 34 84
Avdeling
SINTEF Community - Stab
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS