Sirkulærdag 25.mai

Sirkulærdag 

Dato:          25.mai kl. 10.00-15.00

Agenda:

09:45 10:00 Kaffe og mingling  
10:00 10:10 Velkommen  
10:10 10:30 Massehåndtering i Oslo kommune Oslo kommune, Plan og bygningsetaten
10:35 11:00 Rensing og gjenbruk av masser Pro Invenia
11:00 11:15 Pause  
11:15 11:30 Resirkulering av slam fra betongbil SINTEF
11:35 11:55 Gjenvinning av avfall fra tunneldriving Mapei
12:00 12:45 Lunsj  
12:45 13:05 Ombruk og gjenvinning i anleggsprosjekter Implenia
13:10 13:30 Sirkulære tiltak ved vegbygging. Muligheter i N200 Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
13:35 13:50 Asfaltprosjekter på Island: Gjenbruksasfalt og alternative tilslag Colas
Ca.14:00 14:15 Pause  
14:15 15:00 Gruppediskusjon