CEEQUAL Kurs og Workshop 13. og 14. november 2018

CEEQUAL - workshop – del og lær

Grønn Byggallianse tilbyr i samarbeid med SINTEF nettverk for grønn anleggssektor et seminar (Workshop) om bruk av CEEQUAL, et internasjonalt, frivillig og markedsdrevet miljøsertifiseringssystem for infrastruktur- og anleggsprosjekter.

Hvorfor denne workshopen?
Det er økende fokus på miljø og bærekraftig byggeri – også innen infrastrukturprosjekter. Stadig flere etterlyser systematikk og metode for å sikre at prosjekter planlegges og bygges på en så skånsom måte som mulig. Vi inviterer til dette seminaret der vi ønsker å dele med dere og hverandre bruk av Ceequal i Norge.

Spørsmål vi ønsker å diskutere er:
Kan verktøyet brukes?
Hva er utfordringene med et slikt verktøy?
Hva bør være neste skritt for Grønn Byggallianse og nettverkene?

SINTEF nettverk for grønn anleggssektor, EBA og RIF sine nettverk og Nye Veier har alle vist interesse for å vite mer om verktøy som kan bidra i å øke kunnskapen om hvordan man kan jobbe med økt bærekraft i infrastrukturprosjekter. Derfor arrangerer vi denne workshopen. Seminaret tilbys kun til spesielt inviterte.

Mer infomasjon og program.

Påmelding til CEEQUAL workshop: https://events.provisoevent.no/sintefbyggforsk/events/ceequal-workshop/register

Det kreves bakgrunnskunnskap om Ceequal tilsvarende kurs som avholdes den 13. november. Påmelding til CEEQUAL introduksjonskurs: http://ngbc.no/produkt/ceequal-introduksjonskurs-13-november-2018/