Offentlig innkjøp 19. april 2018

offentlig innkjøp
Foto: pixabay.com

Sted for arrangementet er Radisson Blu Oslo Plaza

PROGRAM

Generelt om dagens regelverk v/Kristine Lindberg el. Hans Olaf Delviken, Difi

Hvordan kan byggherrer utfordre markedet? v/Tina Hageberg Sølvberg, NHO

Status for klimatiltak i Statens vegvesen v/Karl Sigurd Fredriksen, Statens vegvesen

Innovative anskaffelser v/Lene Lad Johansen, Oslo Kommune

Hvordan stille de gode kravene? v/Odd Olaf Schei, Difi

Fra et entreprenørsynspunkt og erfaringer med offentlige kravstilling v/Ketil Hagen, Entreprenørservice

Betong og miljø v/Vetle Houg, Bygg uten grenser

Utslippsfri anleggssektor og framtidige utlysninger v/Thor Mühlbradt, Innovasjon Norge