Materialer 15. apr. 2021

Velkommen til webinar om miljøeaspekter ved materilaer i anleggssektoren og miljøasfalt

Dato:       15. april kl 09-11.30 
Tema:      Materialer 

Program:

  • Velkommen og presentasjon av styringsgruppe - SINTEF
  • Materialfotavtrykk i BA, Circularity gap report - Alexander Christiansen, Circular Norway
  • Indirekte utslipp på anleggsplass og viktigheten av materialvalg – Johanne Hammervold, Asplan Viak
  • Materialvalg i jernbaneprosjekter (Follobanen & høyhastighetsutredningen) – Håvard Bergsdal, SINTEF
  • Pause 5-10 min
  • Miljøasfalt –Arild Klingsheim og Hernan Mujica, Velde
  • Miljøasfalt og konseptet Green Asphalt – Andre Waage, NCC
  • Miljøasfalt - Trine Okstad, Veidekke 
  • Diskusjon (20 min)