Klimabudsjett og -regnskap som verktøy for klimakutt 3.juni 2019

Dato:    3. juni 2019
Tema:   Klimabudsjett og -regnskap som verktøy for klimakutt

 

Program:

  • Klimabudsjett og -regnskap som verktøy for klimakutt - Statens Vegvesen
  • Klimagassberegninger i Statsbygg - Statsbygg
  • Klimaberegninger - BaneNOR
  • Nye Veier LCA - Nye Veier
  • Utslippsfri Gravemaskin - NASTA