Data fra rigg 10. mars 2020

Dato:    10. mars 2020
Tema:   Data fra rigg

Målsetting med møtet og diskusjonspunker:
• Hvilke klima, forbruks og utslipps data etterspørres nå? og hvilke vil det i fremtiden være behov for å vite mer om? Hovedfokus, direkte utslippene fra et anlegg. 
• Diskutere systemgrenser for klimaberegninger i rigg.
• Finne veien videre for å redusere forbruk av energi og klimagasser i riggaktiviteter.