Digitalisering i anleggsprosjekt

Webinar om digitalisering i anleggsprosjekter

Dato:           10.mars 2022 kl. 09.00-11.00 
Tema:          Drift og vedlikehold av veg

Agenda:

  • Digitalisering i et bærekraftsperspektiv - Gunrid Kjellmark, SINTEF
  • CEEQUAL i vår digitale hverdag og bærekraftsvisualisering - Ketil Søyland og Frode, Norconsult
  • Forutsigbarhet gjennom visuell fremstilling av informasjon - Kjetil Abrahamsen, Veni
  • Askers nye klimaplan og Strategi for utslippsfrie anleggsplasser, digitalisering - Jonas Vevatne, Asker kommune
  • Datadrevet anleggsplass - Signe Riemer-Sørensen, SINTEF          
  • Spørsmål og diskusjon