Felles begrepskasse, 30. sep 2021

Webinar: Situasjonsforståelse og felles begrepskasse for grønn anleggssektor

I webinaret gjennomgås grunnleggende begreper og verktøy innen klima og miljø i anleggssektoren, spesielt rettet mot "mindre" veieiere, men også relevant for resten av bransjen.

Dato:     30. september kl 09-11.30 
Tema:    Situasjonsforståelse og felles begrepskasse for grønn anleggssektor

Program:

  • Velkommen og agenda
  • Begrepskasse for Grønn Anleggssektor – Ragnhild Stamer Ekerholt, NIRAS
  • EPD, LCA, LCC – Ole Iversen, LCA.no
  • CEEQUAL i Norge – Også aktuelt for mindre prosjekter? Beth Carlsen, Multiconsult
  • Digitalisering, datainnsamling og BIM – Gunrid Kjellmark, SINTEF
  • Kravspesifikasjon, tildelingskriterier, bonus – Ellen Ramsnes, DFØ
  • Oppsummering og diskusjon

Opptak og presentasjoner publiseres her en periode etter webinaret.

Ta kontakt med ved ønske om å delta på oppfølgende webinar om grønn anleggssektor for kommunale og fylkeskommunale veieiere 21. oktober 2021.

Opptak av webinar
Opptak av webinar