BREEAM Infrastructure

Grønn Anleggssektor og Grønn Byggallianse inviterer til møte om BREEAM Infrastructure. Delta fysisk i Oslo eller via stream.

Tidspunkt: Torsdag 21.mars kl.09.00-11.30

Sted: Multiconsults kontor, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo og digitalt på Teams 

Meld deg på for fysisk deltagelse og lunsj.

Etter lunsj er det samling for BREEAM Infrastruture assessorer. Meld deg på denne hos Grønn Byggallianse  nettsider.

Program

09:00 -10:00

Velkommen 

 

Status BREEAM infrastrukture  

Veileder, kurstilbud, oversatt materialer, statistikk

 

Status fra BRE-Group

Versjon 7, tilpasning mot CSRD, statistikk, EU’s Green Deal, m.m. 

10:00 – 10:10

Pause

10:10 - 11:30

Integrasjon av BREEAM infrastructure inn i oppdragets prosesser

 

 

  • Eksempel 1: Samhandlingsverktøy for integrering i prosjekter
  • Eksempel 2: TBD
  • Hvordan møter en BREEAM infrastrukture en byggherre sine bærekraftsmål.

 

Assessors rolle og assessornettverk

Hvordan få læring på tvers. SuksesskriterierPresentasjon fra assessorer med påfølgende panelsamtale med deltakende byggherrer om Assessorrollen.  

11:30

Lunsj