Utbygging i natur og myr 18. feb. 2021

Velkommen til webinar om utbygging i natur og myr

Dato:       18. februar kl 09-11 
Tema:      Utbygging i natur og myr

Program:

  • Velkommen til nytt år i Grønn Anleggssektor - SINTEF
  • Hvordan redusere negative effekter på naturmangfold i anleggsprosjekter - NINA (Norsk Institutt for naturforskning)
  • Statsnett erfaringer med arealbruk og istandsetting - Statnett