Samling: fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur 

Dato:          19.september kl. 09.00-15.00

Sted: Oslo, Børrestuveien 3

Påmelding: Event (site.com) 

Program

09:00 09:15 Velkommen  
09:15 10:45 Grønn plattform prosjektet "Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging" Helen Roth (VIA), Rein Terje Thorstensen (UiA), Christian Line Teigen Døssland (SINTEF)
10:45 11:00 Pause  
11:00 11:30 Bærum ressursbank: Nyttig bruk av overskuddsmasser Christian Mikkelsen fra Bærum Ressursbank
11:30 12:30 Lunsj og mingling  
12:30 13:00 Nye muligheter med revolusjonerende partikkelteknologi Siri Grønli, GIND
13:00 13:15 Pause   
13:15 14:00 Digitalisering av anleggssektoren: Erfaringer fra prosjektet Datadreven anleggsplass Signe Riemer-Sørensen, SINTEF Digital
14:15 15:00 Hydrogen på anleggsplasser Aage Bjørn Andersen, NAPOP