Personell etter utdanning
Årsverk innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 18 år og eldre fordelt etter utdanningsgruppe. 2007

Tilknytningsregion

 

Leger

Psykologer

Syke-
pleiere

Verne-

pleiere

Barneverns-

arbeidere

Sosionomer

Annet m/univ

Annet m/vg

Helse Sør-Øst RHF

 

2,1

7,4

19,7

7,0

5,0

11,8

5,4

6,2

Helse Vest RHF

 

1,5

7,3

11,2

5,3

3,2

8,7

1,7

4,5

Helse Midt-Norge RHF

 

1,5

4,0

12,0

3,2

6,0

9,0

2,6

2,2

Helse Nord RHF

 

1,0

3,7

9,7

3,8

3,4

7,1

5,2

6,1

Totalt

 

1,8

6,6

16,0

5,8

4,6

10,6

4,3

5,5

 

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |