Rus - Personell og døgnplasser
Nøkkeltall for russektoren 2008 og utviklingen i perioden 2006-2008 blir presentert i sektorrapporten SAMDATA Rusbehandling som publiseres høsten 2009. Nasjonale tall for 2006 og 2007 er presentert her.

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |