Personell rusbehandling

Avtalte årsverk som ligger til grunn for personellstatistikken for russektoren, er basert på registerkoblinger og uttak som utføres av SSB. Endelige tall for 2008 foreligger i juli 2009 og presenteres i et eget kapittel i SAMDATA Sektorrapport for Rusbehandling som publiseres høsten 2009.

Personell er hovedressursen som legger premissene for kapasiteten og kvaliteten i rusbehandlingstilbudet. De avtalte årsverk som ligger til grunn for personellstatistikken for russektoren er basert på registeruttak av avtalte arbeidsforhold  i november det aktuelle året. Manglende rapportering inn til registrene er supplert med manuelle estimater.

Tabeller

 

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |