Årsverksrater
Årsverk per 100 000 innbyggere 18 år og eldre og prosent av landsgjennomsnittet. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Etter avtaleregion. 2006 og 2007

Tilknytningsregion

Årsverk per 100 000 innbyggere

 

 

2006

2007

Prosent av

landsgjennomsnittet 2006

Prosent av

landsgjennomsnittet 2007

Helse Sør-Øst RHF

 

100,3

101,4

118

119

Helse Vest RHF

 

65,3

62,3

77

73

Helse Midt-Norge RHF

 

60,1

61,0

71

72

Helse Nord RHF

 

73,1

72,6

86

85

Totalt

 

85,0

84,5

100

100

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |