Antall årsverk
Årsverk innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Etter avtaleregion. 2006 og 2007

Tilknytningsregion

Antall årsverk

 

 

 

2006

2007

Prosent endring 2006-2007

Helse Sør-Øst RHF

 

2 014

2 049

1,7

Helse Vest RHF

 

474

460

-2,8

Helse Midt-Norge RHF

 

300

308

2,8

Helse Nord RHF

 

258

257

-0,4

Totalt

 

3 046

3 075

0,9

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |