Tabell 2
Døgnplasser per 100 000 innbyggere 18 år og eldre. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Etter avtaleregion. 2006 og 2007.

 

Avtaleplassene

 

 

 

2006

Pst av

lands-gj.snittet

2007

Pst av

lands-gj.snittet

Helse Sør-Øst RHF

51

115

50

112

Helse Vest RHF

31

70

31

70

Helse Midt-Norge RHF

39

87

40

90

Helse Nord RHF

42

95

47

105

Total

44

100

44

100

 

Datakilde: SSB og SINTEF

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |