Døgnplasser rusbehandling

Døgnplasser er her det antall døgnplasser som var i drift ved utgangen av året. Tallet på døgnplasser er basert på det offentlige tilbudet og de avtalte døgnplassene ved private rustiltak. Endelige tall for 2008 foreligger i juli 2009 og presenteres i et eget kapittel i SAMDATA Sektorrapport for Rusbehandling som publiseres høsten 2009

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |