Tabell 1
Døgnplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Etter avtaleregion. 2006 og 2007.

 

Avtalte døgnplasser

%endring

 

2006

2007

2006-2007

Helse Sør-Øst RHF

1 023

1 018

-0,5

Helse Vest RHF

225

230

2,2

Helse Midt-Norge RHF

192

203

5,4

Helse Nord RHF

148

166

10,8

Total

1 588

1 617

1,8

 

Datakilde: SSB og NPR

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |