Tabell 11.3
Totale driftskostnader per innbygger i 2007 og 2008, samt prosentavvik fra gjennomsnittet for alle regionene. Faste 2008-priser

RHF

2007

Prosent avvik fra

lands-
gjennomsnittet

2008

Prosent avvik fra

lands-
gjennomsnittet

Helse Sør-Øst

         759

12,9

         793

10,6

Helse Vest

         586

-12,9

646

-9,9

Helse Midt-Norge

457

-32,0

489

-31,8

Helse Nord

660

-1,9

750

4,7

Gjennomsnitt

672

0,0

717

0,0

 

Datakilde: SSB og SINTEF

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |