Rus
Kostnader til tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere i spesialisthelsetjenesten

Kostnader til tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere i spesialisthelsetjenesten øker nominelt med 341 millioner, fra 2,30 milliarder i 2007 til 2,64 milliarder i 2008. Dette er en økning på 14,8; justert for prisøkning er veksten på 8,8 prosent. Alle regionene øker kostnadene fra 2007 til 2008: det er særlig sterk kostnadsvekst i Helse Vest og Helse Nord.

Tabeller

Totale driftskostnader til tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbrukere, totalt og per innbygger. 2007 og 2008, samt prosentvis endring

Totale driftskostnader per helseregion i 2007 og 2008, samt prosentvis endring. Millioner kroner i faste 2008-priser

Totale driftskostnader per innbygger i 2007 og 2008, samt prosentavvik fra gjennomsnittet for alle regionene. Faste 2008-priser

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |