Kostnader og finansiering

Her presenterer vi utvikling i driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, det psykiske helsevernet og rusbehandling fra 2007 til 2008. Utviklingen vises på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg presenteres beregninger av hvordan kostnadene finansieres.

 

Nøkkeltall - driftskostnader alle sektorer 2008

Totale driftskostnader eksklusive kapitalkostnader somatisk spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere, ambulanse/luftambulanse, personalpolitiske tiltak, syketransport og RHF felles, samt totale driftskostnader inklusiv kapitalkostnader mv. Helseforetak. 1 000 kroner. 2008 (Pdf - 18 Kb)

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |